ABOUT MODEL SACCOS

उदेश्यहरु

यस संस्थाका मूल उदेश्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :

१. सदस्य ब्याजदर बचत तथा सूलभ  ब्याजदरमा ऋण सुबिधा उपलब्ध गराउनु ।

२. सदस्यहरुमा जिबिकोपार्जन सहयोगी बन्नको लागि उत्पादन मुलक व्यवसायमा संचालनमा प्रोत्साहन गर्नु ।

३. सदस्यमैत्री  वातावरण मा छिटो र छरितो सेवा प्रदान  गर्नु ।

४. संस्था लाई बितिय समस्या समाधान को एउटै  थलोको रुपमा स्थापित गर्नु ।

परिकल्पना

बितिय सेवा को लागि नेपालकै नमुना साकोसका रुपमा बिकास गर्नु |

मौलिक मुल्यहरु

सदस्य नै पहिलो , सृजनसिलता, पारदर्शिता,  भेदभाबरहित, जवाफदेहिता, इमान्दारिता

परिचय

सहकरी एन् २०४८ अनुसार डिभिजन सहकरी कार्यालयमा विधिवत रूपमा दर्ता भई २०६५ साल असोज ६ गते स्थापित यस मोडेल बचत तथा ॠण सहकारी संस्थाको  कार्यक्षेत्र शुरूमा बनेपा नगरपालिका मात्र रहेको र हाल काभ्रेका बनेपा, पनौती, धुलिखेल नगरपालिका लगा आसपासका ४० गा. वि.स थप गरि एक समुदायमा आधारित भइ सदस्य हरु को आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नतिको लागि सदा लागिरहने संस्था हो। बितिय क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका समाजमा प्रतिष्ठित ब्यक्तीहरुको नेत्रितोमा संचालित यो संस्था व्यापार, व्यवसाय , कृषि तथा अन्य रोजगारमूलक तथा उत्पादनशील कार्यको लागि सहयोग गर्ने लक्ष्य का साथ संचालन भइरहेको छ ।

model saccos banepa

संस्थाका लक्ष्य

प्रबिधियुक्त छिटो छरितो गुणस्तरीय बितिय सेवा मार्फत सदस्य हरुको आर्थिक सामाजिक स्तरोन्नति  गर्ने ।

प्रबिधी को प्रयोग

सदस्य हरु लाई छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउनु को लागि कम्प्युटर प्रबिधि को प्रयोग गरि सम्पूर्ण बिवरण हरु सुरक्षित गरियको छ । समय सापेय्क्ष  बिकसित प्रबिधि को प्रयोग गर्दै अगाडी बढ्ने सोच सहित संचालन गरियको छ ।

Start typing and press Enter to search