Model Savings

साधारण बचत

न्युनतम पाँच सय रुपैयामा खाता खोलि यो खाताबाट कारोबार गर्न सकिने छ । आफुलाई इच्छा लागेको बखतमा बचत गर्ने र चाहेको बेलामा झिक्न पाउने सुबिधा यस प्रकारको रहेको  छ ।

नियमित बचत

मासिक रुपमा दुई सय वा पाँच सय रुपैया जम्मा गरि यस किसिमको बचतमा सहभागी हुन सकिने छ । यो बचत लाई अनिवार्य बचत अन्तर्गत राखियको छ। आजको बचत भोलिको  उज्यालो भविस्यको लागि भनेझैँ यस किसिमको बचत कम्तिमा ५ बर्ष पुगे पछि निकाल्न पाइनेछ । नियमित बचतले सदस्यहरुमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने छ भन्ने अपेक्ष्या गरियको छ ।

दैनिक बचत

यस किसिमको बचत खातामा न्युनतम एक सय रुपैया जम्मा गरि संचालन गर्न सकिने छ । संस्थाका बजार प्रतिनिधि कर्मचारीहरू द्वारा घर / पसलमा गएर दैनिक रुप मा बचत संकलन को सुबिधाको लागि बचत निकाल्ने र राखने काम पनि बजार प्रतिनिधि हरु मार्फत नै गर्न सकिने छ ।

बृद्ध  बचत

६० वर्ष  वा सो भन्दा  माथि उमेरका सदस्यहरुले यस बचतमा अन्य बचत को भन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याजदर प्रदान गरिनेछ ।

बाल बचत

जन्म देखि १६ बर्ष को उमेर नपुएग्य सम्मका बाल बालिकाहरुले यस प्रकारको बचतमा सहभागी भयका बाल बालिकाहरुले १६ वर्ष उमेर नपुगुन जेल बचत निकाल्न पाइने छैन। बालबालिका हरुको भविस्यमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न तथा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि यस प्रकारको बचत सहयोगी हुने कुरामा संस्था बिस्वश्त रहेको छ ।

मुद्ती बचत

यस प्रकारको बचतमा सहभागिता जनाउछन् ।न्युनतम पाँच हजार रुपिया जम्मा गरि शुरु गर्न सकिनेछ । आफुले बचतको अबधी तोकेर यस प्रकारको बचत गर्न सकिनेछ । यस प्रकारको बचत आफुले तोकेको अबधी तोकेको भन्दा पहिले निकाल्न पाइने छैन ।

माथि उल्लेख भए बाहेक यस संस्थामा संचालित चाडपर्ब बचत , बृद्ध बचत, एकल महिला बचत, गृहिणी बचत , गरगहना बचत लगायतका बचत सुबिधा रहेका छन् । सदस्य हरुको जीविकोपार्जन को लागि यस संस्था बाट ब्यापारिक, कृषि, हायरपर्चेज, रोजगार मुलक र उत्पादनशील क्षेत्रमा संस्थाले ऋण  लगानी गर्दै आएको छ ।

संस्थामा भएका बचत खाताका प्रकार र व्याजदर

बचतको किसिम हाल कायम रहेको ब्याजदर (%) परिमार्जित ब्याजदर (%)
नियमित बचत ८% ९.५%
साधारण बचत ६% ६.५%
दैनिक बचत ५% ६%
बाल बचत ७% ७.५%
गृहिणी बचत ६.५% ६.५%
चाडपर्व(तीज) बचत ६% ६%
गहना बचत   ६.५% ६.५%
बृद्ध बृद्धा तथा एकल महिला बचत ८% ८%
मासिक बचत ६% ६%
ऋण बचत ५% ५%
मोडेल बचत १२% १२%
कर्मचारी बचत ७% ७%
सन्चय कोष बचत ८% ८%
स्वास्थ्य उपचार बचत ९% ८.५%
ऋण सुरक्षण बचत ५%
मुद्दती बचत(३, ६ महिना र १ वर्ष ) ९ देखि १०% सम्म १० देखि ११% सम्म

संस्थाबाट प्रदान गरिएको ऋणका प्रकार र व्याजदर

ऋणको किसिम हाल कायम रहेको ब्याजदर (%) परिमार्जित ब्याजदर (%)
व्यावासाहिक ऋण १४% १४.५०%
ब्यबसाय प्रबद्धन ऋण १२% १३%
हायर पर्चेज ऋण १४.५% १४.५०%
शैक्षिक ऋण १४% १४ं%
कृषि ऋण १३% १२ं.५०%
कर्मचारी ऋण ९.५% ११%
खरखाचो ऋण १५.५०% १४.७५%
घर जग्गा ऋण १४% १४.५०%
घरायसी ऋण १४% १४.५०%
घरायसी सामान खरिद ऋण १४.५०% १४.७५%
सदस्य जमानत १२% १३%
मुद्धती धितो ऋण बचतमा थप २ %

पुनश्च:
१. ऋण लगानी गर्दा असल ऋणीलाई ०.५ % ब्याजदर घटाउन सकिने छ।
२.बिना धितो ऋण लगानी गर्दा ०.५ % सम्म ब्याजदर थप गर्न सकिने छ।
३. असल बचतकर्तालाई मुद्दती बचतमा ०.५% सम्म ब्याजदर थप गर्न सकिने छ।


Start typing and press Enter to search